Om Nils

  • Ledamot Landstingsfullmäktige
  • gruppledare och ledamot i Landstingsstyrelsen
  • Ersättare i landstingsstyrelsens AU.
  • Ersättare i valberedningen samt samordningsförbundet.