Se alla

Jesper Rehn

Gruppledare Region Blekinge

Kontaktuppgifter
  • Gruppledare, Region Blekinge
  • Regionstyrelsens arbetsutskott, ersättare
  • Regionstyrelsen, ledamot
  • Regionstyrelsens folkhälsoutskott, ordförande
  • Blekinge museum, ordförande
  • Regionteatern Blekinge Kronoberg, vice ordförande
  • Kultur- och bildningsnämnden, ersättare
  • Regionfullmäktige, ersättare
  • Ungdomsrådet, ersättare
  • Funktionsstödsrådet, ordförande

Kontaktuppgifter

...