Se alla

Jesper Rehn

Gruppledare Region Blekinge

Kontaktuppgifter

Valfrihet och kultur för ett attraktivt Blekinge

Valfrihet för alla och en stärkt primärvård

För mig är det självklart att individen, och inte regionen, ska få välja vårdgivare. Fler aktörer skapar en bättre tillgänglighet och ett större inflytande och jag vill se fler privata aktörer i Blekinge. Jag vill ha en stärkt primärvård och införa ett husläkarsystem där individen själv kan välja läkare.

Ett rikt kulturutbud och folkbildning i hela Blekinge

Kulturen är samhällets livsnerv och den ska vara fri och frivillig. Kultur och folkbildning är hälsofrämjande och skapar förståelse och utveckling. Jag vill se satsningar på Blekinge museum och säkra museets långsiktiga verksamhet. Jag vill verka för tillgänglig kultur i hela länet och bättre villkor för Blekinges kulturskapare.

Vi behöver bli fler i Blekinge

Fler ska kunna arbeta och bo i Blekinge. Jag vill se en arbetsmarknadsförstoring och förbättrade pendlingsmöjligheter inom, till och från Blekinge. Jag vill se satsningar på kollektivtrafiken och fler utbildningar på yrkeshögskolan och BTH. Jag ser besöksnäringen som en av länets basnäringar och vill verka för ett mer flexibelt strandskydd och en utveckling av våra cykel- och vandringsleder.

Mina uppdrag

  • Gruppledare, Region Blekinge
  • Regionstyrelsens arbetsutskott, ersättare
  • Regionstyrelsen, ledamot
  • Regionstyrelsens folkhälsoutskott, ordförande
  • Blekinge museum, ordförande
  • Regionteatern Blekinge Kronoberg, vice ordförande
  • Kultur- och bildningsnämnden, ersättare
  • Regionfullmäktige, ersättare
  • Ungdomsrådet, ersättare
  • Funktionsstödsrådet, ordförande

Kontaktuppgifter

070- 835 13 76 ...