Se alla

Börje Dovstad

Länsförbundet Blekinge, ordförande

Kontaktuppgifter
  • Länsförbundet Blekinge, ordförande
  • Regionala utvecklingsnämnden, ersättare
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare
  • Hälso- och sjukvårdsnämndens slutenvårdsberedning, ersättare

Kontaktuppgifter

0455-303003 ...