Se alla

Liberalerna Blekinges valplattform för regionvalet 2022

Lördag 18 juni 2022

Liberalerna Blekinge och partiets regiongrupp presenterar under fredagen sin valplattform. Liberalerna kommer att gå till val som eget parti och avser att när valresultatet är klart söka samarbete med de partier som delar Liberalernas syn på hur Blekinge, med hjälp av liberala reformer, ska kunna bli en bättre region för alla länets invånare.

Liberalernas huvudfrågor i regionvalet är,

  • en mer personcentrerad vård med ökad valfrihet
  • ett attraktivare Blekinge för en bättre regional utveckling
  • kultur i hela Blekinge

För Liberalerna är det självklart att alla invånare i Blekinge ska ha friheten att styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. Det är den vårdsökande som ska välja vård, inte regionen. Liberalerna vill se fler privata vårdgivare i Blekinge samt stärka primärvården. Ett husläkarsystem ska införas och den mobila vården ska utvecklas. Det ska vara möjligt att träffa en specialistläkare på distans i ett digitalt vårdmöte när det anses lämpligt. Liberalerna vill även se satsningar på psykiatrin och införa möjligheten till självvald inläggning samt en psykiatriambulans.

Vi behöver bli fler i Blekinge och för att kunna bli det behöver vi fler attraktiva bostäder och arbetstillfällen. I Blekinge råder arbetskraftsbrist inom många områden och Liberalerna ser nödvändigheten i en arbetsmarknadsförstoring samt fler utbildningar på de kommunala vuxenutbildningarna, inom yrkeshögskolan och på BTH. Blekinge behöver en mer tillgänglig kollektivtrafik, satsningar på sydostlänken samt bättre kommunikationer till angränsande län. Liberalerna vill se ett mer flexibelt strandskydd och dra bättre nytta av våra fantastiska naturvärden.

Kulturen är samhällets livsnerv och är av avgörande betydelse för att skapa det goda samhället, förståelse och utveckling. Kulturen ska vara fri och frivillig och Liberalerna vill värna kulturskaparnas villkor och skapa förutsättningar för ett rikt kulturutbud i hela länet. Blekinge museum ska få bättre ekonomiska förutsättningar. Vi vill göra Regionteatern mer tillgänglig för såväl kulturskapare som publiken samt stärka folkbildningen och Blekinge Läns Folkhögskola.