Se alla

Kollektivtrafiken – Blekinges ryggrad

 

Vad vore Blekinge utan Blekingetrafiken? Frågan kanske kan uppfattas som något provocerande men den är högst befogad. Blekingetrafiken har en bred och varierad meny av tjänster och bidrar stort till ett fossilfritt Blekinge, bland annat genom att använda fossilfria bränslen i bussarna.

  • Busstrafik för den korta resan inom kommunen och över kommungränsen, men även till angränsande regioner.
  • Beställningstrafik såsom sjukresor, färdtjänst, anropsstyrd trafik samt öppen närtrafik.
  • Skärgårdstrafik för att göra skärgården tillgänglig året runt, där Blekingetrafiken även är delaktig i båttrafiken som endast går under sommaren.
  • Tågtrafik med Krösatåg till Emmaboda som kan ta oss vidare med tåg till Stockholm, och Öresundståg som på ett enkelt sätt tar oss till storflygplatsen Copenhagen Airport eller huvudstaden Köpenhamn. Pågatåg mellan Karlshamn och Kristianstad.
  • Blekingetrafiken har även cyklar som kan hyras för att enkelt ta sig runt till lokala sevärdheter och vackra naturupplevelser i vårt län.
  • En av Regionen och Blekingetrafikens utmaningar i närtid är att möta de höjda bränslekostnaderna. Dessa kostnader har på kort tid lett till ett prognostiserat underskott som behöver hanteras.

Till Blekingetrafikens långsiktiga utmaningar hör hur vi kan bidra till förstorade arbetsmarknadsområden. Hur kan vi snabba upp tågresan till Malmö och Köpenhamn och hur kan vi korta ner restiden till Kalmar och Växjö? Detta är helt nödvändiga frågor att lösa för att möjliggöra en utökad jobb- och studiependling.

Trafiken anpassas efter årstiderna med tätare trafik under rusningstrafik och under sommaren finns anslutningar som passar till skärgårdsbåten. Under sommarens trevliga evenemang förstärker Blekingetrafiken så att man enkelt ska komma dit och sedan hem på sennatten.

Men Blekingetrafiken vill mer. Vi är ständigt på tå för att anpassa trafiken efter nya förutsättningar och omständigheter. Våra passagerares resbehov och önskemål förändras ständigt med etableringen av nya arbetsplatser, nya bostadsområden, nya handelsområden och nya turistströmmar. Ny trafik kostar dock och det kan innebära att vi måste prioritera en linje framför en annan eller justera turtätheten. Ny och utökad trafik kan också kräva mer medel till Blekingetrafiken. Ett sätt att förbättra tillgängligheten är utökad anropsstyrd trafik, det leder till en ökad kostnad som behöver finansieras.

Aktuella frågor som vi nu arbetar med är anropsstyrd flygbusstrafik från Västra Blekinge och fossilfritt bränsle i den båttrafik som Blekingetrafiken ansvarar för.

Blekingetrafiken och kollektivtrafiken är Blekinges ryggrad och vi tar oss an vårt samhällsviktiga uppdrag med entusiasm och glädje.

Peter Christensen (L)
Ordförande Blekingetrafiken