Se alla

Framtiden börjar i klassrummet

Fredag 10 juni 2022

I dagarna är det skolavslutning och ett långt sommarlov väntar barn och unga i Blekinges alla skolor. Förhoppningsvis får de sköna dagar med sol och bad i vår vackra natur. Många kan glädjas åt fina betyg, men tyvärr finns det fortfarande alltför många som inte når upp till kunskapskraven och för vilka framtiden är mer oviss.

För oss liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Liberalerna är, och har alltid varit, skolpartiet. Utbildning är en av grundstenarna i vårt liberala demokratiska samhälle och vi liberaler vet att framtiden börjar i klassrummet. Skolan måste därför vara en institution där varje elev får förutsättningar att lyckas. Det ska inte spela någon roll var i Sverige du bor eller vilken bakgrund du har. Där är vi inte i dag. I Liberalernas Blekinge ska ingen elev lämnas efter men ingen ska heller hindras från att gå före. Elever i behov av särskilt stöd ska få det i särskilda undervisningsgrupper och särbegåvade elever ska utmanas med svårare skoluppgifter.

Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Den som blir utsatt för mobbning och kränkningar ska aldrig behöva byta skola. Istället är det mobbaren som ska flyttas. Skolpersonal måste få bättre möjlighet att ingripa för att avvärja våld och rektorer ska få utökade möjligheter att snabbt omplacera eller stänga av elever.Ordningsproblemen i den svenska skolan drabbar framförallt de barn och unga som inte har stöd hemifrån. För bland annat barn vars föräldrar inte kan svenska är kunskapsskolan helt avgörande. Lärarna måste få ägna sin tid åt det som de är utbildade till: att undervisa sina elever. För att kunna göra det behöver de både tydliga befogenheter, mer administrativt stöd av till exempel lärarassistenter och uppbackning av elevhälsan.

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka individens möjlighet att leva i frihet. Utbildning och kunskap ger individen möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar förbättra sin livssituation. Därför prioriterar vi liberaler alltid skolan.

Börje Dovstad
Kommunalråd, ordförande Liberalerna Blekinge och riksdagskandidat