Se alla

För en ökad valfrihet i Blekinge

Alla invånare i Blekinge ska ha friheten att styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. För oss liberaler är det självklart att det är den vårdsökande som ska välja vård, och inte regionen. Det är individen som ska vara i centrum för all hälso- och sjukvård. Individen, och inte sjukdomen eller diagnosen, ska synliggöras och individen ska ses som en beslutskapabel, värdefull och jämbördig samarbetspartner.

Valfrihet för alla

Liberalerna vill se fler privata vårdgivare i Blekinge. Med fler aktörer förbättras tillgängligheten och individen får ett större inflytande över sin vardag och sin vård. Valfriheten ska gälla både öppenvård och slutenvård, inom och utanför regionen eller i ett annat EU-land.

En stärkt primärvård

Liberalerna vill stärka primärvården för att ge individen en bättre tillgänglighet till vården och ge individen möjlighet att få rätt vård i rätt tid. Vi vill också införa ett husläkarsystem som innebär en möjlighet att lista sig hos en läkare efter eget val.

Satsningar på psykiatrin

Liberalerna vill införa en psykiatriambulans i Blekinge. Vi vill också ge skolhälsovården, vårdcentraler och ungdomsmottagningar större möjligheter att hjälpa unga med psykisk ohälsa. Vi vill införa möjligheten till självvald inläggning inom psykiatrin och se fler digitala lösningar. Individen ska själv kunna bestämma hur man vill träffa sin vårdgivare.