Se alla

Fler ska leva, verka och bo i Blekinge

Vi behöver bli fler i Blekinge. För att vi ska kunna bli det behövs fler attraktiva bostäder och fler arbetstillfällen inom både det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Blekinges kommuner ska inte konkurrera med varandra, vi ska bli större och bättre genom samarbete och samverkan. Liberalerna vill även se till att försvarets verksamhet kan utvecklas i hela länet.

En bättre kompetensförsörjning

I Blekinge råder arbetskraftsbrist inom många branscher, alltifrån industrin till besöksnäringen och sjukvården. Liberalerna ser nödvändigheten i en arbetsmarknadsförstoring genom vidgade arbetsmarknadsregioner. Vi ser också behovet av fler utbildningar på den kommunala vuxenutbildningen, inom yrkeshögskolan och på BTH.

En mer tillgänglig kollektivtrafik

Blekinge behöver förbättrade pendlingsmöjligheter och Liberalerna vill se en mer tillgänglig kollektivtrafik inom länet men även till angränsande län. Vi vill se fortsatta satsningar på tågtrafiken och anser att sydostlänken är av avgörande betydelse för Blekinges utveckling.

Det goda livet i Blekinge

Liberalerna ser besöksnäringen som en av Blekinges basnäringar. Turister, konferensgäster och andra besökare bidrar till länets tillväxt och skapar en mängd arbetstillfällen. Vi vill se ett flexibelt strandskydd och dra nytta av våra fantastiska naturvärden genom fler cykel- och vandringsleder.