Se alla

Ett tryggare Blekinge om Liberalerna får bestämma.

Torsdag 2 juni 2022

Som nyinflyttad i Blekinge kan jag konstatera att brottsligheten via internationella ligor ökar och myndigheterna verkar inte prioritera bekämpningen av dessa på ett offensivt sätt. Den ökade brottsligheten i Blekinge skall bekämpas genom aktiva åtgärder via polis och tull i samarbete. Verksamheten bör få en ökad riktad finansiering via framtida budgetar. Idag sker ökade stölder och dagens sätt att bekämpa brottsligheten ligger alltid ett par steg efter. När de drabbade gör en polisanmälan är ofta stöldgodset redan på väg ut ur landet.

Liberalerna i Blekinge kommer därför att verka för en prioritering av brottsbekämpning genom att,

  • Investera i scanningsutrustning vid alla gränsövergångar för att undersöka eventuellt stöldgods på väg ut ur landet.
  • Investera och utveckla integrerade fordonsregister i alla länder i EU för att säkerställa giltigheten och korrektheten av befintliga fordonsenheter. Både polis och tull skall ha tillgång till dessa uppgifter.
  • Ge tull och polis tillgång till alla frakthandlingar via separat digitalt system införs inom hela EU. Detta för att kontrollera överenstämmelse mellan handlingar och godset i fordonen.
  • Arbeta för att kameraövervakning sker i större utsträckning än vad som sker idag. Inte bara i centralort utan även på landsbygd.

Liberalerna i Blekinge vill att det skall vara tryggt att bo och verka i Blekinge . Ibland framförs att det är stora investeringskostnader för denna typ av åtgärder. Tror dock att de som bor i Blekinge tycker att dessa investeringar är försumbara mot allt lidande och besvär som dagens brottslighet förorsakar de boende och företag i Blekinge.

Detta är ett par lösningar för att skapa ett tryggare samhälle. Vi Liberaler i Blekinge kommer att arbeta för att dessa lösningar införs för ett tryggare Blekinge.

Curt Carlsson
Kandidat till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Olofström

Björn Söderdahl
Ordförande Liberalerna Olofström, kandidat till regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Olofström

BLI MEDLEM

Bli medlem i Liberalerna och stöd kampen för kunskap, integration och effektiva klimatlösningar. Vi är nyckeln till en ny regering som tar itu med Sveriges ödesfrågor. Vi är garanten för att en ny regering inte kantrar mot den extrema högerflanken. Du gör skillnad.

Swisha 50 kr till 123 148 12 41 redan idag. Uppge ditt personnummer och e-postadress.