Se alla

Ett rikt kulturutbud i hela Blekinge

Kulturen är livsnerven i samhället. Den är hälsofrämjande och skapar förståelse och utveckling. Ett livskraftigt kulturliv är av avgörande betydelse för att skapa det goda samhället och för ett stärkt näringsliv. Kulturen har också en given plats i vården. Liberalernas grundinställning är att kulturen ska vara fri och frivillig. Vi vill värna kulturskaparnas villkor och skapa förutsättningar för ett rikt kulturutbud i hela länet.

Satsningar på Blekinge museum

För att kunna förstå vår samtid måste vi känna vår historia. Stora delar av vår blekingska historia finns samlad hos Blekinge museum och museet kan påstås vara vårt kollektiva minne. Liberalerna vill ge museet bättre ekonomiska förutsättningar att vidareutveckla sin viktiga verksamhet i hela länet.

Tillgänglig kultur i hela länet

Kultur ska finnas överallt, från de större städerna till de mindre orterna. Blekinge har ett rikt och varierat teater- och musikliv och vi vill ge länets alla kulturskapare bättre villkor. Vi vill göra Regionteatern mer tillgänglig för såväl kulturskapare som för publiken genom fler föreställningar på fler platser. Liberalerna vill även ge filmbranschen förbättrade möjligheter i Blekinge.

Folkbildning för alla

Länets folkhögskolor och studieförbund har en viktig roll för Blekinges utveckling genom att göra kunskap och kultur tillgänglig för alla. Vi vill att alla ska erbjudas möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.