Se alla

Det ska vara lika attraktivt för den som flyttar till Blekinge som för den som flyttar härifrån

En av de riktigt stora regionala frågorna är att se till att befolkning i länet ökar. Många branscher har svårt att hitta rätt personer att anställa. Det gäller både i de offentlig verksamheterna och i det privata näringslivet. Kompetensbristen är en av de riktigt stora framtida politiska utmaningarna. Vi måste verka för att göra regionen lika attraktiv att flytta till som att flyta från. Lyckas vi med det är den naturliga utflyttningen av ungdomar till studier och arbete i andra städer lättare att hantera.

Det finns dock inga enkla lösningar. Frågan borde ställas till de ungdomar som flyttar. Vad gör att deras flyttlass lämnar Blekinge? Och vad kan vi göra för att de ska vilja komma tillbaka? Som ung är det inget konstigt att se sig om, att leta efter något nytt och att flytta. Anledningarna är många, det kan vara studier, arbete, kärleken eller kanske bara nyfikenhet som ligger bakom.

Vi vet att många flyttar till Blekinge för utbildning på BTH eller Hyper Island och många stannar kvar. Det stärker såväl Blekinge som IT-branschen. Ett sätt att skapa en indirekt befolkningsökning skulle kunna vara att bredda utbildningsområdena så att man kan utbilda sig inom fler verksamheter än idag.

Man kan tänka sig att även magkänslan styr. Varför vill man egentligen flytta till Blekinge och varför vill man bli kvar? Det är en svårare fråga för oss politiker att angripa, men en attraktiv livsmiljö torde vara avgörande. Attraktiva boenden och en möjlighet till en aktiv fritid med idrott, friluftsliv och kultur. Man kan också tänka sig att anledningarna skiftar beroende på fas i livet. Under ganska många år kan en bra skola vara det viktigaste, och under andra år kan exempelvis tillgången till vandringsleder eller kulturupplevelser vara viktigare.

Vad vi med säkerhet vet är att det är viktigt att kunna ta sig både till och från Blekinge på ett enkelt och effektivt sätt. Vi har entimmestrafik med Öresundstågen genom hela länet, och en väl utbyggd och snabb infrastruktur är en grundstomme och länets ryggrad. På det området finns fortfarande en del att göra men vi har redan nu funktionella bredband, vägar, flyg, båttrafik och järnväg.

Blekinge är en fantastisk plats att bo, verka och leva men vi har utmaningar framför oss. Varje förbättring vi gör i kommunerna och i regionen gör länet än mer attraktivt och leder förhoppningsvis till en bättre kompetensförsörjning och en ökande befolkning.

Peter Christensen
Ordförande trafiknämnden, Region Blekinge