Se alla

Blekinge behöver laddstationer för tung trafik

Inom ramen för stödet Regionala Elektrifieringspiloter har Energimyndigheten har nyligen beviljat bidrag på nästan 1,4 miljarder. Pengarna fördelades till 139 ansökningar om laddstationer och till 12 vätgastankstationer. Ingen av de beviljade medlen gick till laddstationer eller vätgastankstationer i Blekinge. Detta är olyckligt.

Blekinge har ett jämnt flöde av tung trafik som passerar länet via väg E22. Vi har även ett stort flöde av tung trafik via färjelägena i Karlskrona och Karlshamn. Flödet via färjorna kommer också att öka i och med utbyggnaden av färjekapaciteten. Lastbilstillverkarna arbetar nu intensivt med elektrifiering och samverkar för att uppnå en bra laddinfrastruktur även för fjärrtrafik. För just de lastbilar som anländer Blekinge med färja, och som ska vidare i landet, kan behovet av laddning bli en särskild utmaning eftersom lastbilarna kommer i samlade flöden. Här bör även vikten av en station för att tanka vätgas lyftas fram. Utvecklingen går fort och närheten till vätgasstation kan bli av stor vikt när lastbilarna kommer med färjan.

Andra exempel på tung trafik som också elektrifieras i snabb takt är besöksnäringen. Turistbussar kommer i en snar framtid att bli allt mer intressanta för batteridrift. För turistbussar behövs laddstationer som kan användas över natten nära hotell och andra boenden, men även faciliteter för kortare laddning i närhet av länets stora besöksmål. Detta kommer att bli en utmaning eftersom det troligtvis kommer kräva förstärkning av den generella elinfrastrukturen. Den tar tid att bygga ut och vi behöver nu lyfta kikaren och vara hörsam inför vad som behöver förstärkas för en utvecklad besöksnäring.

I en strävan att göra Sverige och Blekinge fossilfritt borde ovanstående områden vara prioriterade. Vi i Blekinge måste också få bättre tillgång till statliga medel för att underlätta elektrifieringen av transporter av såväl gods som människor.

Peter Christensen (L)
Regionpolitiker