Se alla

Årsmöte för Liberalerna Blekinge

Onsdag 11 maj 2022

 

Liberalerna Blekinge höll årsmöte lördagen den 23 april. Vid årsmötet antogs följande uttalande,

Den ryska invasionen av Ukraina är inte bara ett anfall på den fria världen utan också ett angrepp mot människan och mänsklighetens vilja att i fred leva sida vid sida med varandra. Liberalerna Blekinge ser Vladimir Putin och den ryska regimens invasion av den suveräna staten Ukraina som ett allvarligt hot, inte bara mot befolkningen utan även mot demokratin. Liberalerna Blekinge uppmanar till solidaritet i tanke och i handling med Ukrainas folk.

När omvärlden är osäker måste försvaret stärkas rejält. Blekinge är ett län som präglas av militär aktivitet och för Sveriges och Blekinges säkerhets skull anser Liberalerna Blekinge att Sverige skyndsamt ska gå med i Nato.

Påskhelgens våldsamma och blodiga upplopp i Örebro, Norrköping, Malmö och på andra platser i landet är ett hot mot hela det svenska samhället. När våldsverkare i stora grupper attackerar polisen saknas förutsättningar att få kontroll över situationen. I stället tvingas polisen att backa och se på medan polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning. Liberalerna Blekinge anser att polisen omedelbart måste få tillgång till bättre verktyg för att kunna behålla kontrollen och skydda vår demokrati i dessa sammanhang.

Det finns även annan och mycket allvarlig brottslighet som drabbar hårt, exempelvis våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. När polisens resurser omfördelas på grund av särskilda satsningar på resurskrävande gängvåld och annan systemhotande brottslighet riskerar andra brottsutredningar bli lidande. I en rättsstat ska man inte behöva välja mellan att utreda gängbrott och relationsbrott. Liberalerna Blekinge anser att alla ska kunna leva i trygghet och frihet och att vi behöver fler poliser i hela landet för att kunna hantera alla typer av brottsutredningar.

Årsmötestalare var riksdagskandidat Paulina Brandberg, åklagare och Årets Svensk.

Under årsmötet delade förbundets ordförande Börje Dovstad ut hedersbetygelsen Karl Staaff-plaketten i silver till Gunilla Ekelöf, Karlskrona, för sitt mångåriga engagemang i partiet. Gunilla Ekelöf har sedan sitt inträde i politiken på 1960-talet gjort betydande insatser för Liberalerna och tjänstgör den här mandatperioden som kommunfullmäktiges ordförande i Karlskrona.